muziekoptreden

Werf 44 is een gemeenschapscentrum met een lokale functie, maar ook met een bovenlokale ambitie. Werf 44 wil zowel de Schildenaren als mensen buiten de gemeente voorzien van cultuur en ontspanning. Naast het gemeentelijk aanbod is er ook altijd een aanbod van externen aanwezig in het gemeenschapscentrum.

Werf 44 wil nu graag, onder bepaalde voorwaarden, het verenigingenaanbod en dat van privépersonen opnemen in de officiële programmatie van Werf 44 en dus ook in de communicatie daarvan. Organiseert jij of je vereniging dus een activiteit in Werf 44, dan kan je vanaf nu een aanvraag indienen om dit mee op te nemen in hun communicatie.

Van elke organisator komen hoogstens twee activiteiten per cultureel seizoen op de website van Werf 44. De voorwaarde is ook dat de activiteit van culturele aard zijn en toegankelijk is voor het brede publiek, dus niet enkel voor leden van de vereniging.