Wie komt in aanmerking?

  • Verenigingen en inwoners van de gemeente Schilde.
  • Inwoners buiten de gemeente Schilde, enkel voor de organisatie van een expo of tentoonstelling.

 Welke culturele activiteiten komen in aanmerking?

  • Lezingen
  • Muzikale concerten
  • Theater en comedyshows
  • Film
  • Expo en tentoonstellingen

Voorwaarden:

  • De organisator mag hoogstens twee activiteiten per cultureel seizoen (eind september tot eind juni) aanbrengen. Andere activiteiten kunnen vanzelfsprekend nog steeds georganiseerd worden in Werf 44 en op de UITdatabank gepubliceerd worden.
  • De activiteiten zijn van culturele aard en beogen een bovengemeentelijke uitstraling. 
  • De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen.

Doe je aanvraag vandaag nog online. De uiterste deadline is 5 weken voor de activiteit gepland staat.

Reglement Werf44 niet-gemeentelijk aanbod

Datum goedkeuring: 21 februari 2022
Publicatiedatum: 1 maart 2022
Geldig vanaf: 7 maart 2022