ON- is een voorstelling waarin twee dansers het onomkeerbare onderzoeken. Samen ontmantelen ze het zichtbare naar het onzichtbare. In een opeenvolging van bewegingspatronen ontstaat het onmogelijke. 
ON- is een inclusieve dansvoorstelling waarin lichaamsdelen geen begin of einde meer kennen. 

Concept: Danaë Bosman
Een productie van jeugdtheatergezelschap Froefroe

Binnenkort in Werf 44

Alle evenementen